fbpx

Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter.

VEM ÄR ANSVARIG?
Ansvarig uthyrare är: Almåsa Fritid i Offerdal AB (559027-1515)

SOM UTHYRARE ÄR VI SKYLDIGA ATT SE TILL ATT

Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten, så är det oss du skall vända dig till. Läs mer om detta nedan.

NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE
Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat anmälningsavgiften (eller hela hyran).

NÄR SKALL JAG BETALA
Om du bokat tidigare än 30 dagar i förväg är anmälningsavgiften 25 % av hyran. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag.
Om du bokat mindre än 40 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 7 dagar. Om du bokat mindre än 20 dagar i förväg ska hyran betalas omgående och vi accepterar bara betalning via Swish. Fullgjord betalning gäller för den dag vi erhållit pengarna.

VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR I TID
Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

VAD GÄLLER OM JAG VILL AVBOKA

MEN OM DET HÄNDER MIG NÅGOT
Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet innebär att du i vissa fall kan avboka fram t.o.m. dagen före avtalad ankomst (mot en expeditionsavgift på 200 kr per stuga/lägenhet).

AVBOKNINGSVILLKOR VID TECKNAT AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade: a) dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget ska sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen.
Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

VAD HAR JAG FÖR RÄTTIGHETER
Om du har klagomål på ditt boende i samband med ankomst ska du framföra detta till oss snarast möjligt men senast dagen efter ankomst dagen.
Fel som uppstår under vistelsen, skall du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det.
OBS! Anmärkningar som ej framförts inom de fem första dagarna av hyrestiden till oss kan ej beaktas efter hyrestidens slut.
Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe avseende hyresperson och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen (och vi tar då ut en ombokningsavgift på 595 kronor).

VAD HAR JAG FÖR SKYLDIGHETER

KRIG, NATURKATASTROFER, STREJKER M.M
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda, vattenskada eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten samt expeditionsavgift om 500 kr. Vi ersätter inte kostnader som du haft eller som uppstår som en följd av att vistelsen avbryts i förtid.

VAD HÄNDER OM VI INTE KOMMER ÖVERENS
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter.
Almåsa Fritid i Offerdal AB följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

ALLERGIKER
Förmedlaren fråntar sig allt ansvar för att tidigare gäster – i strid med gällande bestämmelser – kan ha rökt eller medfört husdjur till stugan.
Förbehåll för prisändringar och ev. fel på denna site.

Vi önskar er en trevlig vistelse i Almåsa!